Кафедра "Комп’ютерної інженерії" заснована у 1984 році як кафедра "Електронно-обчислювальних машин". Завідувач кафедри д.т.н., проф. Скарга-Бандурова Інна Сергіївна. Кафедра готує бакалаврів за напрямом 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія” та спеціалістів й магістрів за спеціальностями 7(8).05010201 “Комп’ютерні системи і мережі”, 7(8).05010202 “Системне програмування”. Підготовка фахівців ведеться за денною та заочною формами навчання. Фінансування: бюджетне і контрактне.