Кафедра "Комп’ютерної інженерії" заснована у 1984 році як кафедра "Електронно-обчислювальних машин". Завідувач кафедри д.т.н., проф. Скарга-Бандурова Інна Сергіївна. Кафедра готує бакалаврів за напрямом 6.050102 – “Комп’ютерна інженерія” та спеціалістів й магістрів за спеціальностями 7(8).05010201 “Комп’ютерні системи і мережі”, 7(8).05010202 “Системне програмування”. Підготовка фахівців ведеться за денною та заочною формами навчання. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Мета дисципліни “Програмна інженерія та управління ІТ-проектами” – забезпечити засвоєння студентами основних понять та методів системного управління розробкою програмного забезпечення, а також вміння застосовувати теоретичні знання та існуючі програмні засоби для розв’язання поставлених задач. Перелік умінь, що забезпечує дисципліна: Проектувати компоненти архітектурного рішення. Проектувати людинно-машинний інтерфейс. Застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання. Визначати та вимірювати атрибути якості програмного забезпечення. Володіти основами управління проектами.